ประวัติขั้นตอน และพิธีการลอยอังคาร

protect covid 19 05

เครื่องใช้ประกอบพิธี
         ๑. สำหรับบูชาแม่ย่านางเรือ (เจ้าหน้าที่เรือจัดเตรียมให้กับคณะลอยอังคาร)
            - ดอกไม้สด ๑ กำ หรือ พวงมาลัย ๑ พวง
            - ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม
            - พานเล็ก ๑ ใบ (ใส่ดอกไม้ ธูป เทียน ขณะบูชาแม่ย่านางเรือ)
            - เชือกสำหรับผูกมัด ธูป เทียน ดอกไม้ ที่สำหัวเรือ
            - เครื่องสังเวย เช่น น้ำ อาหารหวาน/คาว
        ๒. สำหรับไหว้อังคาร (เจ้าหน้าที่เรือจัดเตรียมให้กับคณะลอยอังคาร**ยกเว้นลุ้นสำหรับใส่อังคาร)
            - ลุ้งสำหรับใส่อังคาร (คณะลอยอังคารจัดเตรียมมาเอง)
            - พวงมาลัยสำหรับคล้องลุ้ง ๑ พวง
            - ดอกมะลิ กลีบกุหลาบ หรือ ดอกไม้อื่นๆ (สำหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร)
            - น้ำอบไทย ๑ ขวด
            - ดอกกุหลาบ จำนวนเท่ากับผู้ร่วมพิธี
            - ธูป เทียน เครื่องทองน้อย  ๑ ชุด (หรือธูป ๑ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม พร้อมกระถางธูป เชิงเทียน ๑ ชุด
            - สายสิญจน์ ๑ ม้วน
            - ผ้าขาว (กว้าง x ยาว ½ เมตร) ๑ ผืน (คณะลอยอังคารจัดเตรียมมาเอง)
            - พานโตก (ขนาดเล็ก) รองลุ้งอังคาร ๑ ใบ
            - พานก้นลึก (ขนาดเล็ก) ใส่ดอกไม้ต่างๆ ๑ ใบ
            - พานก้นตื้นสำหรับใส่เหรียญ ๑ ใบ
            - ไม้ขีดไฟ/ไฟแช็ค
            - เชื้อเพลิงเหลว (ทำพิเศษสำหรับจุดธูป – เทียน)
        ๓.  สำหรับบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดร (เจ้าหน้าที่เรือจัดเตรียมให้กับคณะลอยอังคาร)
            - กระทงดอกไม้ ๗ สี ๑ กระทง
            - ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม
            - พานโตก (ขนาดกลาง) สำหรับวางกระทงดอกไม้ ๗ สี ๑ ใบ

 • kratong-001
 • kratong-002
 • kratong-003
 • kratong-004
 • kratong-005
 • kratong-006

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
        ๑. การบูชาแม่ย่านางเรือ
            - เจ้าหน้าที่ที่จัดไว้เชิญคณะญาติมิตรนำอังคารไปสู่ท่าเทียบเรือ
            - พิธีกรนำประธานในพิธี (ญาติอาวุโส) ลงเรือก่อน นอกนั้นรอบนท่าเทียบเรือ
            - ประธานนำดอกไม้ ธูป – เทียนใส่รวมในพาน บูชาแม่ย่านางเรือ
            - กล่าวบูชาและขออนุญาตแม่ย่านางเรือโดยพิธีกรเป็นผู้นำกล่าว

 • 152301
 • 152302
 • 152303
 • 152304
 • 152305
 • 152307
 • 152308
 • 152309
 • 152310
 • 152311

คำกล่าวบูชา/ขออนุญาตแม่ย่านางเรือ
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
    นะมัตถุ/ นาวานิวาสินิยา/ เทวะตายะ/ อิมินา สักกาเรนะ/ นาวานิวาสินิง/ เทวะตัง/ ปูเชมิ
    ข้าพเจ้า/ ขอน้อมไหว้บูชา/ แม่ย่านางเรือ/ ผู้คุ้มครองรักษาเรือลำนี้/ ด้วยเครื่องสักการะนี้
    ด้วยข้าพเจ้า/ พร้อมด้วยญาติมิตร/ ขออนุญาตนำอัฐิและอังคาร/ของ ชื่อ สกุล  ผู้วายชนม์
    ลงเรือลำนี้/ ไปลอยในทะเล/ ขอแม่ย่านางเรือได้โปรดอนุญาต/ ให้นำอัฐิและอังคารลงเรือได้
    และได้โปรดคุ้มครองรักษา/ ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร/ กระทำพิธีลอยอัฐิและอังคาร/
    ด้วยความสะดวกและปลอดภัย/ด้วยประการทั้งปวงเทอญ
            - คณะญาติมิตรนำอังคารลงเรือ
            - เรือออกเดินทางไปยังจุดที่จะลอยอังคาร
        ๒. การไหว้อังคารบนเรือก่อนนำพิธีลงน้ำ
                - เมื่อเรือแล่นถึงจุดหมายแล้วเรือจะหยุดลอยลำ
                - พิธีกรเปิดลุ้งอังคาร จัดเครื่องไหว้อังคารให้ประธาน
                - ประธานจุดธูป – เทียนไหว้อังคาร สรงด้วยน้ำอบไทย โรยดอกมะลิ กลีบกุหลาบ หรือดอกไม้อื่นๆ
                - เมื่อทุกคนไหว้อังคารเรียบร้อยแล้ว พิธีกรห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาว กว้าง – ยาว ½ เมตร รวบมัดด้วยสายสิญจน์ทำเป็นจุกข้างบนไว้เพื่อสอดสวมพวงมาลัย
                - เจ้าหน้าที่เรือแจกดอกกุหลาบให้คณะญาติมิตร คนละ ๑ ดอก
        ๓. การบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดร
            - พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดร ให้ประธาน
            - ประธานจุดเทียน ๑ เล่ม และ ธูป ๑ ดอก ที่กระทงดอกไม้ ๗ สี
            - กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดร โดยพิธีกรเป็นผู้กล่าวนำ

คำกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคาร
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
    นะมัตถุ/ อิมิสสัง/ มะหานะทิยา/ อธิวัตถานัง/ สุรักขันตานัง/ สัพพะเทวานัง/ อมินา สักกาเรนะ/ สัพพะเทเว/ ปูเชมะ
    ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมไหว้บูชา/ เจ้าแม่นที/ ท้าวสีทันดร/ และเทพยดาทั้งหลาย/ ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่/ในทะเลนี้/ ด้วยเครื่องสักการะนี้/
    ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ได้ประกอบกุศลกิจ/ อุทิศส่วนบุญแด่ ชื่อ สกุล  ผู้วายชนม์/ และ ณ บัดนี้/ จักได้ประกอบพิธี/ ลอยอัฐิและอังคารของ ชื่อ สกุล  ผู้วายชนม์ / พร้อมกับขอฝากไว้/ ในความอภิบาล/
ของเจ้าแม่นที / ท้าวสีทันดร/ เจ้าแห่งทะเล/ และทวยเทพทั้งปวง
    ขอเจ้าแม่นที/ ท้าวสีทันดร/ แม่ย่านางเรือ/ และเทพยดาทั้งหลาย/ ได้โปรดอนุโมทนา/ดลบันดาล/ให้ดวงวิญญาณของ/ ชื่อ สกุล  ผู้วายชนม์ / จงเข้าถึงสุคติ/ ในสัมปรายภพ/ ประสพสุข/ ในทิพยวิมาน/
ชั่วนิจนิรันดร์กาลเทอญ
        ๔.  วิธีการลอย
            - เมื่อกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดร เสร็จแล้ว พิธีกรเชิญทุกคนยืนขึ้น เพื่อไว้อาลัยประมาณ ๑ นาที
            - ประธานโยนเงินเหรียญเพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียม จำนวน ๙ เหรียญ หรือตามสมควรลงทะเล จากนั้นให้เจ้าหน้าที่เชิญกระทงดอกไม้ ๗ สี โดยใช้มือประคองค่อยๆวางบนผิวน้ำ ต่อจากนั้นอุ้มประคองห่อลุ้งอังคารค่อยๆ วางบนผิวน้ำ โดยให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนถือสายสิญจน์ด้วย
            - หากกรณีมีคลื่นลมแรง คณะลอยอังคารไม่สะดวกลงบันไดให้ใช้สายสิญจน์พันรอบลุ้งอังคาร และจะให้เจ้าหน้าที่เรือเป็นผู้หย่อนลุ้งอังคารลงผิวน้ำ (ประณีตบรรจง) ห้ามโยนเด็ดขาด
            - เมื่อห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ำแล้ว ให้โรยดอกกุหลาบ ธูป เทียน กลีบดอกไม้ ตามลงไป
เรือวน (เวียน) ซ้าย ๓ รอบ เป็นการยึดถือถือว่าเวียนขวางานมงคล เวียนซ้ายงานอวมงคล

 • 152583
 • 152584
 • 152585
 • 152586
 • 152587
 • 152588
 • 152589
 • 152590
 • 152591
 • 152592
 • 152593
 • 152594
 • 152595
 • 152596
 • 152597
 • 152598
 • 152599
 • 152600
 • 152601
 • 152602

                   รอบแรก คือ อนิจจัง ให้เห็นความไม่เที่ยง
                   รอบสอง คือ ทุกขัง ให้เห็นความเป็นทุกข์
                   รอบสาม คือ อนัตตา ให้เห็นความไม่มีอะไรยึดถือมั่นหมายได้