เส้นทางเดินเรือ และพื้นที่ประกอบพิธีลอยอังคาร

 • จุดลอยอังคาร A กรณีคลื่นลมสงบ
 • จุดลอยอังคาร B กรณีมีคลื่นลม

  • 001-1
  • 001-2
  • 001-3
  • 001-4
  • 001-5
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 009

มาตรการรักษาความปลอดภัยและเส้นทางการเดินเรือ
    พาหนะหลักที่มีความสำคัญคือ เรือที่นำผู้โดยสารไปประกอบพิธี ซึ่งจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย ให้กับทุกคนที่โดยสารไปกับเรือ ตั้งแต่เริ่มลงเรือไปจนถึงเสร็จสิ้นพิธีและขึ้นไปจากเรือ ในเรื่องนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด การดูแลความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
    ๑. สวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในเรือ
    ๒.  หากเกิดกรณีเกิดอุบัติเหตุทางเรือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมเรือ
    ๓.  ระมัดระวังการสัญจรภายในเรือขณะมีคลื่นลม
    ๔.  ไม่ควรอยู่ในที่/พื้นที่กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเรือ
    ๕.  ไม่อยู่ในอาณาบริเวณที่มีการใช้เชือก/ลวด เมื่อมีการเทียบ - ออกจากเทียบ
    ๖.  งดใช้เครื่องมือสื่อสารขณะฝนฟ้าคะนอง
    ๗.  ระมัดระวังการทรงตัวขณะมีคลื่นลมแรง เมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกตัวเรือ
เส้นทางการนำเรือ  
    ใช้เส้นทางในการประกอบพิธี เริ่มตั้งแต่ ท่าเทียบเรือ บก.กร.กลางอ่าว - กระพระน้อย - เกาะพระ เกาะยอ (กรณีคลื่นลมสงบ) แต่หากมีคลื่นลมแรงให้ผู้ควบคุมเรือพิจารณานำเรือไปประกอบพิธีในพื้นที่ที่มีแนวกำบังคลื่นลม บริเวณเกาะหมู