ship fleet 702 01

 • ship-fleet-702-01
 • ship-fleet-702-02
 • ship-fleet-702-03
 • ship-fleet-702-04
 • ship-fleet-702-05
 • ship-fleet-702-06
 • ship-fleet-702-07
 • ship-fleet-702-08
 • ship-fleet-702-09
 • ship-fleet-702-10
 • ship-fleet-702-11
 • ship-fleet-702-12
 • ship-fleet-702-13
 • ship-fleet-702-14
 • ship-fleet-702-15
 • ship-fleet-702-16
 • ship-fleet-702-17
 • ship-fleet-702-18
 • ship-fleet-702-19
 • ship-fleet-702-20

ลอยอังคาร : ราคา 4,000 บาท

ทัศนศึกษา : ราคา 3,500 บาท

เรือชั้นเดียว (ไม่มีชั้นดาดฟ้า)

ห้องรับรองปรับอากาศ

รองรับคณะได้ไม่เกิน 40 ท่าน

*** ในสถานการณ์ COVID-19 ปรับลด รับได้ไม่เกิน 20 ท่าน ***

ไม่มีห้องน้ำบนเรือ