ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

*** การจองเที่ยวเรือ สามารถจองได้ก่อนกำหนดวันลอยอังคาร อย่างน้อย 3 วันทำการ ***
# โทร.จองได้ในเวลาราชการ 08.30 น. - 16.00 น.

ship fleet 713 01

เรือ กร.713

ship fleet 702 01

เรือ กร.702

ship fleet 704 01

เรือ กร.704

0800 0800 0800
0900 0840 0840
1000 0920 0920
1100 1000 1000
1200 1040 1040
1300 1120 1120
1400 1200 1200
1500 1240 1240
1600 1320 1320
  1400 1400
  1440 1440
  1520 1520
  1600 1600
  1640 1640